Sponsoring St. kinderen van de voedselbank

Tijdens de Algemene Ledenvergadering,

hebben de aanwezige leden gevraagd of er een sponsor budget vrijgemaakt kon worden voor een bijdrage 

aan de Stichting Kinderen van de Voedselbank, waar we te gast waren.

Unaniem werd besloten dit te ondersteunen.

Waarop het bestuur besloot een donatie van € 1000,- te doen aan de stichting.

Terug naar overzicht