Bestuurswisseling

Tijdens de ALV hebben de leden ingestemd met een bestuurswisseling.

In het bestuur hebben zitting:

Frank van Rennes - voorzitter

Heidi Hofs - secretaris

Jacqueline Maas - penningmeester

Thomas van Beek - bestuurslid

Cees van Ingen - bestuurslid

Terug naar overzicht